Architectuur

Terug naar overzicht

Architectuur Project voor Aareon

Voor Aareon Nederland werkt DataToppers aan een project voor de architectuur van REMS-dataplatformen. Een contactpersoon van Aareon vertelt hier meer over.

point.svg

De uitdaging

Aareon heeft diverse dashboards beschikbaar gemaakt voor haar klanten in de REMS-applicatie. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar data van klanten, willen we ons systeem upgraden en dashboards van Tableau naar Power BI migreren. We hadden hulp nodig bij de aanpak en uitvoering van dit project, maar we wilden ook de controle behouden en onze BI-collega’s bij Aareon ondersteunen bij het zelfstandig onderhouden van het dataplatform.

point.svg

De doelen

  • Het huidige REMS Power BI-platform ontwikkelen &
  • Het beschikbaar stellen van gegevens vanuit een datalake of vanuit Azure SQL aan klanten.
point.svg

Plan van aanpak

DataToppers werkt iteratief, in tweewekelijkse sprints, met ons samen om het dataplatform opnieuw te ontwerpen en in te richten, inclusief de bijbehorende dashboards. In samenwerking met de gebruikersvereniging van REMS hebben we gekozen voor de inrichting van Power BI-dashboards die meer aansluiten bij ons dataplatform Sonar. DataToppers biedt ondersteuning bij het delen van kennis over de juiste inrichting van datamodellen, standaarddefinities en levert ondersteuning bij het inrichten van de dashboards. Inrichtingskeuzes worden in samenwerking gemaakt tussen consultants van DataToppers en betrokkenen bij Aareon.

In het vervolgtraject wordt de omslag richting REMS365 gemaakt, waarbij de data-architectuur mogelijk opnieuw wordt ingericht. Het doel is dat de BI-collega’s van Aareon, met de nodige ondersteuning, zelfstandig het dataplatform kunnen onderhouden.

point.svg

Het resultaat

We hebben momenteel drie rapporten afgerond en het eerste rapport is al in gebruik genomen. Voor bepaalde rapporten willen we nog verdere uitbreidingen realiseren. Deze rapporten worden gebruikt door twee groepen klanten: vastgoedbeheerders en eigenaren. Binnen het beheer hebben we een tweedeling gemaakt tussen het dagelijks beheer en een strategie voor de langere termijn.

De consultants van DataToppers hebben een uitgebreide ervaring en kennis van het vak. Ze zijn zeer communicatief en flexibel en werken zeer nauwkeurig. Bij DataToppers wordt niet voor de eerste de beste oplossing gekozen. Als er een probleem is, presenteren ze vijf mogelijke oplossingen en benoemen ze de voor- en nadelen van elk alternatief. Daarna beslissen we samen wat de beste oplossing is. Dit zorgt ervoor dat we weloverwogen beslissingen nemen die op de lange termijn gunstig zijn.

Geïnspireerd?

Maak een afspraak

Dit is een test

detachering business analist