Hulp op afstand

Terug naar overzicht

Hulp op afstand voor woonkwartier

Wij ondersteunen Woonkwartier door middel van onze dienst ‘Hulp op afstand’. Twee contactpersonen van Woonkwartier vertellen meer over onze samenwerking.

point.svg

De uitdaging

We zagen dat er steeds meer vraag en noodzaak was voor inzicht in data. Daarom wilden we dashboards ontwikkelen en implementeren in onze organisatie. We hebben samen een Power BI-cursus gevolgd en kwamen er toen achter dat er veel mogelijkheden zijn, maar dat we nog lang niet alles wisten. We beseften al snel dat we hulp nodig hadden om dit goed te kunnen ontwikkelen en implementeren. We kenden DataToppers al en besloten met hen samen te werken omdat ze al eerder een dashboard hadden ontwikkeld voor onze kernvisies.

point.svg

Het doel

Een datagedreven organisatie worden die stuurt vanuit data.

point.svg

Hulp op afstand

Binnen Woonkwartier proberen we onze collega’s enthousiast te maken voor datagedrevenheid en hen te betrekken bij het meten en sturen op basis van data. We streven ernaar om data echt te incorporeren in onze organisatie en bedrijfsprocessen door het vaststellen van (K)PI’s. DataToppers heeft ons geholpen om stappen te zetten op weg naar een datagedreven organisatie en om een gestructureerde aanpak te ontwikkelen, zonder te veel ad-hoc op informatievragen in te springen. Natuurlijk houden we ook rekening met acute of spontane informatiebehoeften die waarde toevoegen aan de organisatie of bedrijfsprocessen.

We zijn erg tevreden over de resultaten die we tot nu toe samen hebben bereikt. De meeste collega’s zijn enthousiast en zien het nut van de dashboards met waardevolle stuurinformatie. Deze dashboards bieden veel inzicht en zijn gebruiksvriendelijk.

point.svg

De samenwerking

We zijn erg tevreden over de samenwerking en vinden het erg prettig om met DataToppers te werken. Het is laagdrempelig en we hebben een gelijkwaardige relatie, ondanks dat we leverancier en klant zijn. De consultants van DataToppers hebben veel tijd en energie gestoken in het integreren van onze systemen en nemen de tijd om ons te begeleiden omdat we nog steeds leren. Het hoogtepunt van onze samenwerking is dat we hebben geleerd hoe we data moeten valideren. We hebben hiervoor training en coaching on the job gehad, waardoor we ons meer bewust zijn geworden van het belang van een dergelijke validatie en hoe deze moet worden uitgevoerd

Geïnspireerd?

Maak een afspraak

Dit is een test

detachering business analist