Visualisatie

Terug naar overzicht

De uitdaging

Het probleem was dat we veel verschillende databronnen hadden, verspreid over meerdere systemen. We wilden deze data graag samenvoegen in één overzicht, zodat we snel en gemakkelijk toegang zouden hebben tot de informatie die we nodig hadden. Ons doel was om alle gegevens in een dashboard te verzamelen, met de mogelijkheid om de gewenste data snel en gemakkelijk op te roepen via verschillende filters.

Om dit te bereiken, zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons kan helpen en deels kan ontzorgen bij het opzetten van het dashboard.

point.svg

Het doel

Alle informatie overzichtelijk verzamelen in een dashboard.

point.svg

Plan van aanpak

Samen met DataToppers hebben we een aanpak bedacht om ons doel te bereiken. We hebben besproken hoe we onze wensen konden aanpakken en DataToppers heeft ons geholpen om de mogelijkheden te verkennen. In vergelijking met andere partijen was de offertefase bijzonder aangenaam en het plan van aanpak sprak ons direct aan. DataToppers was in staat om onze wensen goed te verwoorden en om te zetten in concrete actiepunten.

Bovendien hebben ze gekeken naar onze ERP-systemen om te bepalen hoe ze de koppelingen konden verzorgen. DataToppers heeft ons in grote mate ontzorgd en fungeerde ook als goede sparringpartner om er zeker van te zijn dat we het correct deden. Ze dachten goed mee en lieten ons zien wat er wel en niet mogelijk was. Als iets niet mogelijk was, kwamen ze met alternatieve ideeën om ons doel toch te bereiken.

point.svg

Het resultaat

We hebben al veel voortgang geboekt en bevinden ons momenteel in de afrondende fase van ons initiële doel. Het rapport is bijna voltooid en nu is alleen nog de validatie van belang. We zijn zeer tevreden met het resultaat tot nu toe en zijn zo tevreden dat we onze samenwerking na het behalen van onze doelen willen voortzetten om de rapporten verder uit te werken en meer KPI’s eraan toe te voegen.

We zijn tevreden over wat er tot nu toe is bereikt, maar ook zeker over de samenwerking. Het was prettig om korte lijnen te hebben, in korte iteraties samen te werken naar deelresultaten, waardoor we snel en gemakkelijk konden communiceren. DataToppers handelde snel en de consultant vroeg continu om feedback om ervoor te zorgen dat het resultaat goed aansloot op onze wensen.

Een ander belangrijk voordeel van onze samenwerking is dat ze zich heel goed aan de begroting hebben gehouden die we van tevoren hebben opgesteld, wat niet vanzelfsprekend is. We kunnen nu de overgebleven uren besteden aan het verder uitwerken van het rapport.

Geïnspireerd?

Maak een afspraak

Dit is een test

detachering business analist